среда, 25 мая 2016 г.

Stawianie sztachety PCV na ogrodzenie i furtkę ze sztachet nie wymaga zezwolenia na to oraz sygnalizowania tego faktu do urzędu wyjąwszy szczególne wypadki.

Konstrukcja ogrodzenie plastikowe na ogrodzenie i bramę ze sztachetek nie zada pozwolenia na to oraz zawiadamiania tego faktu do starostwa powiatowego oprócz wyjątkowych wypadków.

Balustrady z plastiku na plot i furtkę ze sztachetek nie przewyższające wysokości 2,2 m umieszczane miedzy dwoma przylegającymi działkami nie wymagają żadnych formalności urzędowych. Tyczy się to także ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz innych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów blisko dróg prywatnych i wew. nie będących drogami publicznymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy sztachetki Winylowe na ogrodzenie i bramę ze sztachetek dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym ewentualnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu budowy ogrodzenia powinno określać rodzaj ogrodzenia, procedurę dokonania jego montażu oraz proponowany czas zapoczątkowania budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia wypada doczepić deklaracje o upoważnieniu do zarządzania nieruchomością w zamiarach budowlanych i jeśli jest to zadane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Czasem do stawiania plotki PVC na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa wymagane są wspierające uzgodnienia tj. np. aprobata administratora drogi na lokalizacje zjazdu.

Stawianie płotu można rozpocząć po 30 dobach od chwili zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile starostwo nie wniesie wcześniej sprzeciwu. Protest może zaistnieć w sytuacji, kiedy planowane sztachety z plastyku na ogrodzenie i furtkę sztachetowa jest niekompatybilne z uzgodnieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej szosy. W przypadku gdy proponowane ogrodzenia PCV na ogrodzenie i bramkę ze sztachetmoże zagrażać bezpieczeństwu ludzi bądź mienia, np. poprzez redukowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać dostania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru budowy ogrodzenia jest ważne przez dwa lata. Wstrzymanie rozpoczęcia prac przez ów czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia oraz w wypadku chęci postawienia ogrodzenia potrzebne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий